Izolacja pozioma fundamentów

Chociaż najwięcej energii cieplnej uchodzi przez wyżej położone części budynków, izolacja fundamentów i podłóg również jest istotna. Ocieplanie fundamentów pianką PUR pozwala wyeliminować straty cieplne na poziomie około 10%. Pozornie to niewiele, ale izolacja fundamentu chroni też przed przenikaniem wilgoci. Dobra termoizolacja jest również hydroizolacją. Trzeba zaznaczyć, że należycie wykonana izolacja przed wilgocią eliminuje problem grzybów i pleśni, a w konsekwencji wpływa na stabilność konstrukcyjną budowli.

Pianka PUR nanoszona jest metodą hydrodynamiczną. Po zaaplikowaniu zwiększa objętość nawet stukrotnie! Wypełnia najdrobniejsze szczeliny i w ten sposób eliminuje mostki termiczne. Dodajmy, że mostek termiczny to nic innego niż szczelina – miejsce upływu ciepłego powietrza.

 

ocieplenie sciany fundamentowej - Izolacja pozioma fundamentów

 

Dlaczego warto wybrać izolację pianką PUR fundamentów?

Zastosowanie izolacji pianką PUR do fundamentów przynosi znacznie więcej korzyści niż wykorzystanie jednego z tradycyjnych materiałów. Podobnie jak w przypadku innych elementów zewnętrznych do ocieplania fundamentów stosuje się zamkniętokomórkowy system pianki, gwarantujący szereg udogodnień:

  • rozwiązanie to jest uniwersalne i wdrażane zarówno w starym, jak i nowym budownictwie,
  • izolację natryskową można przeprowadzić także na nierównych fundamentach,
  • ocieplanie fundamentów pianką poliuretanową minimalizuje problem przemarzania,
  • prace można wykonywać także w sezonie jesienno-zimowym, przy temperaturze nie niższej niż 7 stopni Celsjusza,
  • ocieplanie fundamentu pianką zapewnia ochronę przed skraplaniem się wody na wewnętrznych ścianach budynku,
  • za doskonałe właściwości hydroizolacyjne pianki zamkniętokomórkowej odpowiada absorpcja wody na poziomie zaledwie 2%,
  • brak mostków termicznych, dzięki odpowiedniej technice aplikacji i zdolności nawet 100-krotnego pomnożenia objętości,
  • piana zamkniętokomórkowa o gęstości 60 Kg/m3 jest gazoszczelna, dzięki czemu wykazuje doskonałe właściwości antykorozyjne.

Izolację termiczną fundamentów sugerujemy wszystkim właścicielom budynków mieszkalnych – także tym, którzy posiadają ogrzewaną piwnicę lub fundament wykonany z pustaków z wkładką styropianową czy bloczków keramzybetonowych. Tradycyjne materiały ociepleniowe posiadają strukturę uniemożliwiającą tak ścisłe przyleganie i precyzyjne oblewanie szczelin, jak w przypadku pianki poliuretanowej. Izolacja natryskowa wnika w każdą wolną przestrzeń, tworząc barierę przed chłodem i wilgocią.

Już 5-centymetrowa warstwa natrysku może zapewnić doskonały efekt izolacyjny!

Jak ocieplamy fundamenty?

W ramach tej części budynku można wykonać 2 całkiem odmienne rodzaje izolacji pianą PUR – poziomą i pionową. Różnice pomiędzy nimi polegają przede wszystkim na funkcji, miejscu aplikacji oraz stopniu trudności. Na to, jaki typ izolacji należy zaaplikować w konkretnym miejscu, ma wpływ rodzaj gleby znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie podwalin budynku. Izolacje poziome stosowane są przeważnie między ławami a ścianami. Zapobiegają pękaniu tych powierzchni, a ponadto chronią mury przed kapilarnym naciąganiem wody. Izolacje pionowe natomiast nakładane są przede wszystkim na ściany fundamentowe od strony gruntu, zabezpieczając je w ten sposób skutecznie przed wilgocią znajdującą się w glebie. Oprócz tego można zaaplikować ja również od strony wewnętrznej budynku.

Natryskowe ocieplanie fundamentów

Tak jak w przypadku innych partii budynku izolacje fundamentów pianą PUR przebiegają bardzo sprawnie dzięki wygodnej metodzie natrysku przeznaczonym do tego pistoletem. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić prace termoizolacyjne na powierzchni liczącej nawet kilkaset metrów.

Podczas zabezpieczenia fundamentów zwykle natrysk stosowany jest na hydroizolację aplikowaną na ścianę fundamentową. W tym miejscu można wyróżnić izolację lekką, średnią i ciężką. To, którą z nich należy zastosować w danym miejscu, zależy przede wszystkim od specyfiki podłoża i poziomu wód gruntowych.

W przypadku piasku, żwiru i innych gruntów łatwo przepuszczalnych wystarczające są lekkie, przeciwwilgociowe izolacje fundamentów. Podłoża słabo przepuszczalne – takie jak gleby gliniaste – wymagają z kolei zastosowania izolacji średniej. Typ ciężki zarezerwowany jest dla miejsc, które mogą być narażone na stały napór wody pod ciśnieniem.

Koszty izolacji fundamentów pianką PUR

Szacując koszty izolacji fundamentów pianką PUR, należy zapytać o radę naszych wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Warto też przyjrzeć się właściwościom i cenom różnych wariantów produktu, których na rynku jest bardzo dużo ze względu na szerokie zastosowanie poliuretanu. Fachowe rozeznanie może być tu jednak niezbędne. Koszt ocieplania fundamentów pianką PUR zależny jest od kilku zmiennych. Należy wziąć pod uwagę charakter samego budynku. Nie bez znaczenia jest też fakt, czy termoizolację planujemy podczas stawiania obiektu, czy izolujemy budynek już stojący. Ceny wahają się również w zależności od regionu Polski, wielkości ocieplanych powierzchni i grubości warstwy zabezpieczającej. Uśredniając, można przyjąć, że izolacja fundamentów pianką PUR kosztuje od blisko 50 do około 70 złotych za metr kwadratowy. Powtórzmy, że decydujący wpływ na cenę ma grubość powłoki, jaką chce się pokryć powierzchnię. Droższe będą więc prace, w których postanowiono zaizolować fundament warstwą poliuretanu grubszą niż 15 cm.

W porównaniu z innymi technologiami cena ocieplania fundamentów poliuretanem jest umiarkowana. Kosztuje ono tyle samo, bądź jest nieco droższe, od ociepleń styrodurowych. Jest natomiast sporo tańsze od iniekcji krystalicznej.