Ocieplanie fundamentów pianą

Podłoga jest tym elementem budynku, przez który ucieka stosunkowo niewiele ciepła – około 10%. Starannie wykonane ocieplanie fundamentów pianką jest jednak niezwykle ważne, nie tylko ze względu na termo-, ale też hydroizolację.

 

ocieplanie fundamentu pianką poliuretanową

 

Niedostateczna lub źle wykonana hydroizolacja to znacznie większe ryzyko powstawania mostków termicznych, osłabienia konstrukcji, pojawienia się pleśni i grzybów oraz wyższych kosztów grzewczych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PIANKĘ PUR DO OCIEPLANIA FUNDAMENTÓW?

Izolacje fundamentów pianą poliuretanową przynoszą znacznie więcej korzyści niż wykorzystanie jednego z tradycyjnych materiałów, takich jak wełna mineralna czy styropian. Podobnie jak w przypadku innych elementów zewnętrznych do ocieplania fundamentów stosuje się zamkniętokomórkowy typ pianki, gwarantujący szereg udogodnień:

  • rozwiązanie to jest uniwersalne i wdrażane zarówno w starym, jak i nowym budownictwie;
  • izolację natryskową można przeprowadzić także na nierównych fundamentach;
  • ocieplanie fundamentów pianką poliuretanową minimalizuje problem przemarzania,
  • prace można wykonywać także w sezonie jesienno-zimowym, przy temperaturze nie niższej niż 7 stopni Celsjusza;
  • ocieplanie fundamentu pianką zapewnia ochronę przed skraplaniem się wody na wewnętrznych ścianach budynku;
  • za doskonałe właściwości hydroizolacyjne pianki zamkniętokomórkowej odpowiada absorpcja wody na poziomie zaledwie 2%;
  • brak mostków termicznych, dzięki odpowiedniej technice aplikacji i zdolności nawet 100-krotnego pomnożenia objętości;
  • piana zamkniętokomórkowa o gęstości 60 Kg/m3 jest gazoszczelna, dzięki czemu wykazuje doskonałe właściwości antykorozyjne;

JAK OCIEPLAMY FUNDAMENTY?

Izolację termiczną fundamentów sugerujemy wszystkim właścicielom budynków mieszkalnych – także tym, którzy posiadają ogrzewaną piwnicę lub fundament wykonany z pustaków z wkładką styropianową czy bloczków keramzybetonowych. Tradycyjne materiały ociepleniowe – w postaci styropianu lub wełny mineralnej – posiadają strukturę uniemożliwiającą tak ścisłe przyleganie i precyzyjne oblewanie szczelin, jak w przypadku pianki poliuretanowej. Izolacja natryskowa wnika w każdą wolną przestrzeń, tworząc barierę przed chłodem i wilgocią.

Już 5-centymetrowa warstwa natrysku może zapewnić doskonały efekt izolacyjny!

2 SPOSOBY NA OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW PIANĄ

W ramach tej części budynku można wykonać 2 całkiem odmienne rodzaje izolacji – poziomą i pionową. Różnice pomiędzy nimi polegają przede wszystkim na funkcji, miejscu aplikacji oraz stopniu trudności. Na to, na jaki typ należy zaaplikować w konkretnym miejscu ma wpływ rodzaj gleby znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie podwalin budynku.

IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW

Spośród wszystkich części zabudowań to właśnie ten obszar uznawany jest za najistotniejszy, ponieważ na nim opiera się cała konstrukcja domu. Precyzyjna izolacja pozioma fundamentów pozwala uniknąć pracochłonnych komplikacji, jakie wiążą się z późniejszymi poprawkami. Ich cena jest bardzo wysoka, a dodatkowym utrudnieniem jest konieczność odkopania ław w istniejącym budynku do głębokości minimum 15 cm poniżej wierzchu ławy. Tego typu prace nie mogą odbyć się bez pozwolenia budowlanego oraz obecności inżyniera nadzorującego.

Zadaniem izolacji poziomej jest nie tylko ocieplenie fundamentów, ale także ochrona przed kapilarnym podciąganiem wody i wilgoci z gruntu ku górze muru – w ten sposób można uniknąć pękania ścian oraz osiadania budynku. Jej funkcja skupia się więc wokół zabezpieczenia fundamentów znajdujących się powyżej wód gruntowych.

Aplikacja w tym przypadku – jak sama nazwa wskazuje – odbywa się poziomo – pomiędzy ławą a ścianą fundamentową, a także na zetknięciu ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian domu. Krótko mówiąc izolacja pozioma fundamentów ma zarówno właściwości termoizolacyjne, jak i przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Ocieplanie fundamentów pianką PUR dzięki połączeniu termo- i hydroizolacji określane jest mianem “2w1”.

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

Tego typu ocieplenie fundamentów ma chronić te z ich partii, które osadzone są gruncie i mają bezpośredni kontakt z podłożem. Piana PUR pełni tutaj rolę bariery, uniemożliwiającej chociażby wodom opadowym przedostanie się do muru. Stanowi dodatkowo ochronę przed późniejszymi konsekwencjami zawilgocenia, w postaci bakterii i grzybów. Podobnie jak w przypadku izolacji poziomej metoda ta jest więc dwufunkcyjna – zabezpiecza mury zarówno przed wilgocią, jak i generowaniem strat ciepła.

OCIEPLENIE FUNDAMENTU KROK PO KROKU

Tak jak w przypadku innych partii budynku izolacje fundamentów pianą przebiegają bardzo sprawnie, dzięki wygodnej metodzie natrysku przeznaczonym do tego pistoletem. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić prace termoizolacyjne na powierzchni liczącej nawet kilkaset metrów.

Podczas zabezpieczenia fundamentów zwykle natrysk stosowany jest na hydroizolację aplikowaną na ścianę fundamentową. W tym miejscu można wyróżnić izolację lekką, średnią i ciężką. To, którą z nich należy zastosować w danym miejscu, zależy przede wszystkim od specyfiki podłoża i poziomu wód gruntowych.

W przypadku piasku, żwiru i innych gruntów łatwo przepuszczalnych wystarczające są lekkie, przeciwwilgociowe izolacje fundamentów. Podłoża słabo przepuszczalne – takie jak gleby gliniaste – wymagają z kolei zastosowania izolacji średniej. Typ ciężki zarezerwowany jest dla miejsc, które mogą być narażone na stały napór wody pod ciśnieniem.

Ocieplenie fundamentów pianą gwarantuje wieloletni efekt termo- i hydroizolacyjny. Po zakończeniu prac wystarczy zasypać zabudowania ziemią – bez dodatkowych prac wykończeniowych.

JAKIE CZYNNIKI WPŁYWAJĄ NA WYSOKOŚĆ IZOLACJI?

Każdą realizację traktujemy w sposób odrębny, dostosowując jej wysokość całkowitą i grubość warstwy do konstrukcji, rodzaju budynku oraz stanu wód gruntowych. Zgodnie ze sztuką zazwyczaj ocieplamy aż do ławy fundamentowej, jednak nie zawsze jest to jednoznaczne.